Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2013

urodziny-pauliny
Więc tak: wszystkiego najlepszego jeszcze raz. To wszystko miało wyglądać dużo lepiej, ale niestety trochę zabrakło czasu. Pomysł był taki, żeby zrobić coś co wywoła uśmiech na Twojej twarzy, nie wiedziałam co zrobić i w końcu wpadłam na to. Trochę głupie, ale może akurat Ci się spodoba. Posiedziałam trochę na Twojej zupie, zobaczyłam co ripostujesz i mam nadzieję, że trafiłam w Twój gust, a jeśli nie to przynajmniej wiedz, że się starałam. No. Życzę Ci wszystkiego tego co starałam się zamieścić na tej zupie: uśmiechu, miłości, pogody i tej za oknem i tej ducha, żeby wszystko było słodkie, kolorowe i śliczne. No i najważniejsze, żebyś pamiętała, że masz ludzi, którym na Tobie zależy. I którzy zrobią dla Ciebie tyle ile będą mogli, oleją sesję i będą szukać obrazków na necie :D pamiętaj jesteś kimś ważnym!
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
0159 3132
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
9928 6a75
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
"Zapala papierosa w autobusie, i nikt, jak zwykle, nie zwraca mu uwagi- w komunikacji miejskiej mógłbyś pociąć nożem czyjeś dziecko, ale ludzie zareagowaliby dopiero wtedy, gdyby przerwało to kurs i trzeba było czekać na następny."

Jakub Żulczyk
Reposted fromAnnju Annju viajakubzulczyk jakubzulczyk
urodziny-pauliny
I […] wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo. […]
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut.
Reposted from169cm 169cm viajakubzulczyk jakubzulczyk
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
Przynajmniej słońce jest zawsze za darmo...
— Haruki Murakami
Reposted fromtashi tashi
urodziny-pauliny
Reposted frommayamar mayamar

June 18 2013

urodziny-pauliny
7635 aae2 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
urodziny-pauliny
4188 374f
Reposted frommadlenaa madlenaa viamefir mefir
urodziny-pauliny
urodziny-pauliny
3327 45bd
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
urodziny-pauliny
1515 83dd
Reposted frommaim-me maim-me viamefir mefir
urodziny-pauliny

Polska to kraj pięknych, silnych i zaradnych kobiet, i facetów, którzy wcale na nie nie zasługują.

— Jakub Żulczyk.
Reposted fromcarre carre viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl